Introverta människor behöver kunna stänga dörren om sig

Att vara introvert i ett samhälle som ofta premierar social kompetens och människor som är utåtriktade kan upplevas påfrestande. Introverta människor hämtar energi i ensamhet medan de mer extrovert lagda gör samma sak i sociala sammanhang. Att kunna sluta in sig både i hemmet och på arbetet är A och O för att en introvertRead more ⟶

Behov hos introverta barn

Introverta och högkänsliga barn behöver bemötas empatiskt för att må bra, och har även andra behov som måste tillgodoses. Med en vänlig och trygg omgivning kan det introverta barnet blomstra och ge uttryck för de starka sidor som högkänsligheten för med sig. Ett högkänsligt barn upplevs ofta som blygt av omgivningen, men i själva verketRead more ⟶