Att vara en introvert person

Vi människor är olika, alla har sin unika personlighet och vi kompletterar varandra. Man brukar dela in personlighetstyper i extroverta och introverta, det vill säga om man är utåtriktad eller inåtriktad. Utåtriktade personer får energi av sociala sammanhang och många intryck, medan inåtriktade personer hämtar kraft i ensamheten då de hinner reflektera. Nu är juRead more ⟶

Yrken för introverta och extroverta personer

Att ha en viss personlighetstyp kan påverka många olika aspekter av livet. Det är vanligt att fokusera på den sociala kompetensen, men att vara introvert eller extrovert kan också göra starkt avtryck i ens karriär och arbetsliv. Extraversion och introversion är grundläggande psykologiska egenskaper som tar sig många olika uttryck, där den psykiska energin rörRead more ⟶

Att vara chef över introverta medarbetare

Det kanske är ett kontroversiellt påstående, men de flesta som är introverta tenderar till att välja vissa typer av yrken. Det gör också att en sådan arbetsplats i högre grad präglas av just introverta. Det kan röra sig både om ett sånt som jobb på lager, eller om programmerare. Yrken där man kan klara sigRead more ⟶