Att vara en introvert person

Vi människor är olika, alla har sin unika personlighet och vi kompletterar varandra. Man brukar dela in personlighetstyper i extroverta och introverta, det vill säga om man är utåtriktad eller inåtriktad. Utåtriktade personer får energi av sociala sammanhang och många intryck, medan inåtriktade personer hämtar kraft i ensamheten då de hinner reflektera. Nu är juRead more ⟶