Vad innebär det att vara introvert?

Människor som är introverta är något som har diskuterats mer än vanligt under senare år. Det här beror bland annat på att en rad populära böcker om ämnet utkommit. Populärvetenskapliga titlar som “Tyst” av Susan Cain och “Introvert” av Linus Jonkman har lett till att ge den introverta personligheten ett uppsving. Däremot är begreppet i sig inget nytt utan lanserades redan av Jung på 1920-talet i boken “Psykologiska typer”. Han menar att extraversion och introversion är grundläggande egenskaper för alla människor enligt psykologin. De allra flesta av oss är inte helt och hållet det ena eller det andra, utan många befinner sig på den ena eller den andra änden av skalan utan att för den skull vara helt och hållet introvert eller extrovert.

Förenklat kan personlighetsdragen beskrivas som att extroverta personer är utåtriktade och sociala. De får energi när de vistas tillsammans med andra människor. De är också generellt mer realistiska och mer praktiskt lagda. Introverta personer är istället inåtvända och blir trötta av att vistas i sociala sammanhang. En introvert person laddar istället batterierna av att vara ensam. De styrs mer av sina egna känslor än av andra människors uppfattningar och argument. Medan extroverta personer har en stor bekantskapskrets har introverta personer hellre få, men bra, vänner. Extroverta personligheter uppfattas ofta som att de har en större social kompetens eftersom de tar plats och är duktiga på kallprat. Men mycket tyder på att introvertas förmåga att ge plats åt andra och lyssna på vad de har att säga kan vara en nog så viktig social förmåga. Introverta kan dessutom enkelt anpassa sig till både stämningar och andra människors personligheter.

Varför människor blir introverta eller extroverta är troligtvis en kombination av genetik och miljö. I dagens samhälle har en extrovert personlighet, som till exempel att föra sig bra i sammanhang som kräver kallprat och social interaktion, länge ansetts vara bättre än introvert. Blyga och inåtvända personer har haft svårt att hävda sig både i skola och på arbetsmarknaden. Långsamt håller detta på att förändras när fler blir medvetna om den introverta personlighetens många fördelar. Exempelvis har många introverta personer stor personlig integritet och mycket kreativitet, vilket gör att de kan bli utmärkta chefer. Arbeten som kräver fokus under en längre period, exempelvis programmering, är också yrken som lyfts fram.

Men framför allt är det viktigt att komma ihåg att variationen hos människor är stor. Väldigt få är helt och hållet introverta eller extroverta. Variationen är berikande både i samhället, i familjer och på arbetsplatser eftersom det bidrar till att fler idéer och sätt att arbeta kan integreras. Allteftersom fler blir mer medvetna om den här dynamiken så blir de introverta personlighetsdragen mer uppskattade och bekräftade. Under senare år har det dessutom blivit mer coolt att vara introvert. Introverta ses som mer konstnärliga och kreativa, smartare och mer självständiga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *