Ambivalenta och högkänsliga introverta

Forskning visar att ungefär 30 % av befolkningen är introverta. Samtidigt har samhället och arbetslivet under lång tid premierat den extroverta personlighetstypen som är duktig på att socialisera. Det här har lett till att många introverta har lärt sig att använda ett extrovert beteende i sociala sammanhang. Den här typen av extroverta introverta brukar kallas för “ambivalenta” personligheter. Det behöver inte vara något fel med att som introvert ha anammat extroverta drag för att göra karriär eller klara sig bra i sociala sammanhang. Men det är viktigt att komma ihåg att den som är introvert behöver ensamhet och lugn och ro för att ladda batterierna och undvika stress och utmattning.

Den som är introvert är dessutom ofta högkänslig. Den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine Aron har visat att 70 % av högkänsliga personer också är introverta. Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos de flesta andra människor. Det här är medfört och innebär bland annat att den som är högkänslig tar in andra människors känslor och den omgivande fysiska miljön mer än den som inte är högkänslig. Det skulle kunna beskrivas som att högkänsliga saknar filter och att de därför påverkas mer än andra av omgivningen. Därför behöver den som är högkänslig också mer tid att bearbeta vardagen.

För den som är både introvert och högkänslig är det viktigt att inte bli överstimulerad och stressad i vardagen. Det är också viktigt att komma ihåg att introverta högkänsliga människor generellt är väldigt empatiska, omtänksamma och kreativa människor med ett rikt inre liv. Introverta och högkänsliga personer berikar på många olika sätt både samhället och arbetsplatser. Det är viktigt att komma ihåg att variationen på personlighetstyper är det som gör att grupper i samhället fungerar. Om alla vore lika skulle många verksamheter inte fungera överhuvudtaget.

För dig som är introvert men känner att kraven på extroverta personlighetsdrag i samhället och arbetslivet har lett till att du gjort avkall på din egna personlighet är det viktigt att hitta tillbaka till dig själv. Att kunna vara autentisk och sann mot sig själv också gentemot andra människor är viktigt för att du ska må bra. Annars kommer du förr eller senare att drabbas av en känsla av att du spelar teater och att ingen i din omgivning egentligen känner ditt sanna jag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *