Introverta och kontor – inte alltid en bra match

Den som är introvert kan tycka att det är svårt med relationer av olika slag, speciellt ytliga sådana. Däribland hör även kollegor till och den som är introvert kan därför ha svårt för att interagera med folk på jobbet. Extra svårt kan introverta ha för kontor. Det beror på att det oftast är många människorRead more ⟶