Att vara chef över introverta medarbetare

Det kanske är ett kontroversiellt påstående, men de flesta som är introverta tenderar till att välja vissa typer av yrken. Det gör också att en sådan arbetsplats i högre grad präglas av just introverta. Det kan röra sig både om ett sånt som jobb på lager, eller om programmerare. Yrken där man kan klara sigRead more ⟶