Introverta människor behöver kunna stänga dörren om sig

Att vara introvert i ett samhälle som ofta premierar social kompetens och människor som är utåtriktade kan upplevas påfrestande. Introverta människor hämtar energi i ensamhet medan de mer extrovert lagda gör samma sak i sociala sammanhang. Att kunna sluta in sig både i hemmet och på arbetet är A och O för att en introvertRead more ⟶

Behov hos introverta barn

Introverta och högkänsliga barn behöver bemötas empatiskt för att må bra, och har även andra behov som måste tillgodoses. Med en vänlig och trygg omgivning kan det introverta barnet blomstra och ge uttryck för de starka sidor som högkänsligheten för med sig. Ett högkänsligt barn upplevs ofta som blygt av omgivningen, men i själva verketRead more ⟶

Att arbeta när man är en introvert människa

Introverta människor har en naturlig benägenhet att föredra lugn och enskildhet framför stora eller utmanande sociala interaktioner. Att arbeta i en miljö där man är omgiven av andra människor kan vara utmanande för introverta individer, men det finns också kreativa alternativ för att trivas och uppnå ekonomisk stabilitet. Utmaningar för introverta på arbetsplatsen För introvertaRead more ⟶

Yrken för introverta och extroverta personer

Att ha en viss personlighetstyp kan påverka många olika aspekter av livet. Det är vanligt att fokusera på den sociala kompetensen, men att vara introvert eller extrovert kan också göra starkt avtryck i ens karriär och arbetsliv. Extraversion och introversion är grundläggande psykologiska egenskaper som tar sig många olika uttryck, där den psykiska energin rörRead more ⟶

Datorn – introvertas bästa vän

Datorn är på många sätt en tillgång för de allra flesta, både privat och i arbetslivet. Men för vissa människor är den en nödvändighet för att de ska kunna få en välfungerande vardag. För introverta människor är datorn på många sätt en bästa vän då den både fungerar som medel för att upprätthålla sociala kontakterRead more ⟶