Behov hos introverta barn

Introverta och högkänsliga barn behöver bemötas empatiskt för att må bra, och har även andra behov som måste tillgodoses. Med en vänlig och trygg omgivning kan det introverta barnet blomstra och ge uttryck för de starka sidor som högkänsligheten för med sig. Ett högkänsligt barn upplevs ofta som blygt av omgivningen, men i själva verketRead more ⟶

Att arbeta när man är en introvert människa

Introverta människor har en naturlig benägenhet att föredra lugn och enskildhet framför stora eller utmanande sociala interaktioner. Att arbeta i en miljö där man är omgiven av andra människor kan vara utmanande för introverta individer, men det finns också kreativa alternativ för att trivas och uppnå ekonomisk stabilitet. Utmaningar för introverta på arbetsplatsen För introvertaRead more ⟶

Yrken för introverta och extroverta personer

Att ha en viss personlighetstyp kan påverka många olika aspekter av livet. Det är vanligt att fokusera på den sociala kompetensen, men att vara introvert eller extrovert kan också göra starkt avtryck i ens karriär och arbetsliv. Extraversion och introversion är grundläggande psykologiska egenskaper som tar sig många olika uttryck, där den psykiska energin rörRead more ⟶

Datorn – introvertas bästa vän

Datorn är på många sätt en tillgång för de allra flesta, både privat och i arbetslivet. Men för vissa människor är den en nödvändighet för att de ska kunna få en välfungerande vardag. För introverta människor är datorn på många sätt en bästa vän då den både fungerar som medel för att upprätthålla sociala kontakterRead more ⟶

Att vara chef över introverta medarbetare

Det kanske är ett kontroversiellt påstående, men de flesta som är introverta tenderar till att välja vissa typer av yrken. Det gör också att en sådan arbetsplats i högre grad präglas av just introverta. Det kan röra sig både om ett sånt som jobb på lager, eller om programmerare. Yrken där man kan klara sigRead more ⟶

Introverta och kontor – inte alltid en bra match

Den som är introvert kan tycka att det är svårt med relationer av olika slag, speciellt ytliga sådana. Däribland hör även kollegor till och den som är introvert kan därför ha svårt för att interagera med folk på jobbet. Extra svårt kan introverta ha för kontor. Det beror på att det oftast är många människorRead more ⟶

Så fixar du den perfekta semestern

Det är ingen hemlighet att människor har olika personligheter som ofta avspeglar sig i vardagen och rutiner. Nuförtiden pratas det ofta om olika personlighetsdrag och dessa delas oftast upp i två grupper: extroverta och introverta. Det kan ta flera år innan en person vet om den är introvert eller extrovert. Det finns vissa saker somRead more ⟶

Kombinera lugn och list med ditt affärssinne

Att vara introvert behöver inte vara ett hinder när det gäller att sälja ditt guld. Tvärtom kan din introverta natur vara en tillgång om du vet hur du använder den på rätt sätt. Om du är en introvert person och funderar på att göra affärer med ditt guld som att sälja gamla guldföremål och smycken,Read more ⟶